Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie 2009–2016

Om arbetsrapportserien

2009 blev arbetsrapportserien öppen för alla enheter på högskolan. Det innebär att arbetsrapporter med löpnummer 57 och högre återfinns i den här listan. I arbetsrapportserien ges möjlighet att ge ut delrapporter, delresultat av större studier och aktuella kunskapsöversikter. Klicka på posterna i listan för att läsa mer i DiVA. Ofta finns rapporten även publicerad i fulltext där.

Sammanställning av Ersta Sköndal högskolas arbetsrapportserie 2009–2016

Klicka på posterna nedan för att läsa mer i DiVA


Johan Vamstad (2016). Fördelar och nackdelar med att inkorporera barnkonventionen: En jämförande studie av internationella erfarenheter [Fulltext]
Anne-Lie Vainik, Malin Robyn, Filip Wollter, Anders Kassman (2016). Skarpnäckslyftet: Områdesbaserat socialt arbete för ökad trygghet [Fulltext]
Anders Bergmark, Martin Börjeson, Britt Jonsson, Cecilia Modig, Lars Oscarsson, Kerstin Vinterhed (2015). Att förstå socialt arbete: om Bengt Börjeson som forskare, praktiker och debattör [Fulltext]
Johan Vamstad (2015). Det folkliga givandet: om gåvor till välgörande ändamål i Sverige [Fulltext]
Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Lars Svedberg (2015). Folk i rörelse: medborgerligt engagemang 1992-2014 [Fulltext]
Martin Börjeson (2015). Föreningen för forskning i socialt arbete, FORSA, 1984-2014: vad som åstadkommits under de första 30 åren och om vilka uppgifter vi idag står inför [Fulltext]
Filip Wollter, Anders Kassman (2015). Skarpnäckslyftet [Fulltext]
Lars Oscarsson, Ingri-Hanne Bränne Bennwik (2015). SMARTs kontraktsmetod: Vetenskapligt stöd och evidensbaserad praktik [Fulltext]
Magnus Karlsson, Anna Carrigan, Sara Malmberg, Arvid Stiernström (2015). Stadens fattiga: En rapport om Sveriges Stadsmissioner och fattigdom [Fulltext]
Filip Wollter (2014). Den förlorade välfärdens språk: En undersökning av processer och motiv bakom de senaste decenniernas förändrade benämningar av socialt utsatta [Fulltext]
Gunnel Svedberg (2014). Hugo Lindblads förlorade drömmar: om en patient i vetenskapens tjänst [Fulltext]
Anne-Lie Vainik, Filip Wollter, Malin Robyn (2014). Skarpnäckslyftet: ”Såna här levnadsgrejer, jobb, boende… bra grejer”: Om trygghetsskapande arbete genom lokal samverkan mellan kommun, polis, frivilligorganisationer, bostadsbolag och ungdomar i stadsdelen Skarpnäck [Fulltext]
Martin Börjeson (2013). ”Nästa steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetaren som kunskapssökare i anspråk”: en kommenterad bibliografi över Bengt Börjeson åren 1958 – 2012 [Fulltext]
Veronica Ekström (2012). Redo att återgå till livet.: Aktivt kamratstöd till unga vuxna i psykiatrisk slutenvård [Fulltext]
Veronica Ekström (2012). Relationsvåldscentum ur ett brottsutredande perspektiv: Om betydelse av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens brottsutredande arbete [Fulltext]
Anders Kassman (2011). Högskolebaserad ledarskapsutbildning för ideell sektor: utvärdering av Agera
Gunilla Silfverberg, Pia Tillberg (2011). Ridterapi - fakta och framtid [Fulltext]
Veronica Ekström (2011). Stöd till våldsutsatta kvinnor under rättsprocessen: en undersökning av Relationsvåldscentrums betydelse för de samverkande myndigheterna [Fulltext]
Tomas Brytting, Andreas Linderyd (2010). Etik för ekonomer: en kartläggning av etikutbildningen vid svenska högskolor och universitet [Fulltext]
Maria Ingemarson, Johan Holmdahl (2010). I lugn och oro: en brukarstudie över Erstabacken, ett medicinsktboende för svårt sjuka hemlösa [Fulltext]
Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin: insatser i och utanför föreningslivet [Fulltext]
Ulf Hammare (2010). Utrymme för flexibilitet: Värdegrund, särart och mervärde i en socialt inriktad idébaserad organisation [Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2010). Vem uppfann ideologin?: Jakten på uppkomsten till och anspråken på föreställningen om ideologiers betydelse för ideella organisationer. [Fulltext]
Cathrin Kindel (2009). Balans i livet: en utvärdering av ett projekt som bedrivits som gruppverksamhet inom Farsta stadsdelsförvaltning [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Ett halleluja-moment?: en empirisk studie av förväntningar inför Fryshusandans spridning på tre orter [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Från utopi till praktisk handling: en studie av reparativ rättvisa i arbetet med hemlösa på Bostället [Fulltext]
Charlotte Engel (2009). Hemlöshet - många ansikten mångas ansvar?: en uppföljande studie av ansökningar om utvecklingsmedel för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden [Fulltext]
Gunilla Silfverberg (2009). Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete [Fulltext]
Ola Segnestam Larsson (2009). Ideologi och ideella organisationer: en förstudie av ideologibegreppet i svensk forskning och praktik [Fulltext]
Charlotte Engel, Anders Kassman (2009). Mer av värde?: konsulenternas betydelse för det frivilliga arbetet inom Svenska Röda korset [Fulltext]
Annika Sandén (2009). Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond: 90 år av stöd till frivillig social hjälpverksamhet [Fulltext]
Eva Gullberg, Anders Kassman, Kent Waltersson (2009). Ungdomar, civilsamhälle och stat: en undersökning om historiska relationer och en studie av samtida teorier om främjande ungdomsarbete [Fulltext]
Bengt Börjeson, Verner Denvall, Cecilia Heule, Arne Kristiansen (2009). Vi och dom: om att ifrågasätta en gränssättning [Fulltext]
Ida Carlander (Goliath), Elisabeth Bergdahl, Lise-Lotte Dwyer (2009). Värdighet och döende [Fulltext]

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade