Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

 Doktorsavhandlingar från Ersta Sköndal Bräcke högskola

Nr

Titel

Författare

År

1.

Integritet på undantag? En studie av barns röst i patientlagen och patientorganisationer.

Anna Holmqvist

2019

2.

Development and Evaluation of the Grief and Communication Family Support Intervention for Parentally Bereaved Families in Sweden.

Megan
Weber Falk

2020

3.

Bereaved mothers and fathers. Grief and psychological health 1 to 5 years after losing a child to cancer.

Lilian Pohlkamp

2020

4.

Assisterad kroppslig omvårdnad i livets slut på vård- och omsorgsboende. När kroppen inte räcker till.

Bodil Holmberg

2020


5.

Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention”. Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård.

Rakel Eklund

2020

6.

The reasoning behind social work intervention design.

Filip Wollter

2020

7.

Experiences of care and everyday life in a time of change for families in which a child has spinal muscular atrophy.

Elin Hjorth

2020

8.

En fackförening för hemmen. Kollektiv mobilisering, hyresgästorganisering och maktkamp på hyresmarknaden i Stockholm och Göteborg 1875–1942.

Hannes Rolf

2020

9.

Mellan civilsamhälle och folkrörelse. Ett aktörsperspektiv på rekrytering och organisering av medborgerligt engagemang.

Karin
Robertsson

2021

10.

Självbestämmande i LSS - en villkorad rättighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Susanne Larsson

2021

11.

Bereaved family members’ VOICES of support and care during the last three months of life for people with advanced illness.

Anna O'Sullivan

2021

12.

A Risk or a Resource? A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952-2019.

Linnea Lundgren

2021

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade