Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Vårdetisk spegel

Vårdetisk spegel

Författare: Gunilla Silfverberg (red. och författare), Torbjörn Tännsjö, Lennart Nordenfelt, Kersti Malmsten Gedda, Lars Andersson

Beskrivning

Inom få andra verksamheter ställs yrkesutövarna inför så många och krävande val!

Var står vårdetiken idag? Antologin speglar något av den mångfald som utmärker dagens forskning i vårdetik och är skriven av vårdetikforskare som har vitt skilda utgångspunkter för sina resonemang. Bjuder in läsaren till egna reflektioner över autonomibegreppet i vårdsammanhang.

Exempel på kapitelrubriker: Respekt för patientens autonomi - i klinik och forskning, Hälsa som medicinens mål, Vårdetik och det goda livet.

Beställ boken från Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Referensverk
Omfång: 120
Utgiven: 2008
ISBN: 978-913832453-0

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade