Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Omslagsbild till Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

Värdegrunder i kyrka, diakoni och samhälle

Författare: Gunilla Silfverberg (red.), Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm, Elisabeth Christiansson, Per Eckerdal, Charlotte Engel, Mats J Hansson, Göran Lantz och Lennart Nordenfelt.

Beskrivning

Temat för denna antologi är värdegrund och välfärd. Boken utgör ett bidrag till diskussionen om vad det innebär att arbeta i en värdegenomsyrad organisation.

Bland de frågor som bearbetas finns:

  • Ger en organisations värdegrund en färdriktning och hur ser den i så fall ut?
  • Vad är det egentliga innehållet i en värdegrund?
  • Hur vet man att de värden som förespråkas förverkligas?
  • Har kyrkan en roll som välfärdsaktör?
  • Vad innebär diakonins ideal? Och vad betyder det för gränssättningar i arbetet med utsatta människor?
  • Har diakonin något värde ur en rent sekulär synpunkt?
  • Kan yrken i moderna välfärdsverksamheter betraktas som kall

Boken är skriven av forskare i teologi, filosofi, etik och diakoni.

Beställ boken hos Norstedts Juridik

Produktdetaljer

Utgivare: Ersta Sköndal högskola
Typ: Antologi
Omfång: 130
ISBN: 978-913832604-6

Senast uppdaterad: .

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade