Ersta Sköndal högskolas logotype

MENY

Databaser och sökguider

databaser

Databaser A-Ö

Academic Search Complete
Tvärvetenskaplig databas innehållande vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter och konferensbidrag.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Academic Search Complete , 563 kB..

Ageline
Tvärvetenskaplig databas fokuserad på forskning inom åldrande.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Ageline , 550 kB..

ASSIA
Samhällsvetenskaplig databas med referenser från områdena hälsa, vård, geriatrik, socialt arbete, psykologi och utbildning.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för ASSIA , 670 kB..

Campbell Collaboration Library
Innehåller systematiska kunskapsöversikter på effekter av sociala insatser inom bl.a funktionsnedsättningsområdet, social välfärd och utbildning.

Cinahl Complete
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och rehabilitering.
Lär dig mer om hur du söker i Cinahl i våra sökguider.
Sökguide till Cinahl Complete , 670 kB.

Coronavirus research on Cambridge Core
Innehåller artiklar och kapitel om coronaviruset och Covid-19 med fulltextlänkar.

DIVA - ESH publikationer
Öppet sökbart arkiv och publikationsdatabas. DiVA tillhandahåller en samlad ingång till forskningspublikationer och examensarbeten av forskare och studenter vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

DiVA - gemensam portal
Digitala vetenskapliga arkivet, innehåller avhandlingar, uppsatser och rapporter i fulltext från ett antal svenska universitet och högskolor.

DOAJ
Directory of Open Access Journals innehåller vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. Open Access.

ERIC
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom pedagogik, undervisning och lärande.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för ERIC , 736 kB..

Frontiers
Frontiers är en Open Access-databas som innehåller tidskrifter inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Allt från Frontiers är öppet tillgängligt.

Google Book Search
En tjänst från Google som söker hela texten på scannade böcker och tidskrifter .

Google Scholar
Innehåller vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker från akademiska förlag och universitet i världen över.
Läs om fulltext från ESH , 7 kB. i Google Scholar.

JP Infonet
JP Student Socialnet och Student Sjukvårdsnet
Portal innehållande nyhetsbevakning och en faktabank med lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter, förarbeten, domar och beslut. Här finns också analyser och artiklar skrivna av experter inom respektive ämnesområde.

Libris
Kungliga bibliotekets söktjänst innehållande böcker, tidskrifter, rapporter och avhandlingar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

MEDLINE with Full Text
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Medline , 720 kB..

Naxos Music Library
En digital lyssningstjänst, urvalet består av klassisk musik, jazz, folk-och världsmusik samt ”nostalgia”.

Nursing & Allied Health Premium
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, alternativ- och komplementärmedicin samt andra yrkesgrupper inom hälso- och sjulvård exempelvis fysioterapeuter och audiologer.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Nursing & Allied Health Premium , 601 kB..

Open Access Digital Theological Library
Digitalt bibliotek inom områdena teologi, religionsvetenskap och relaterade ämnen.

Open Dissertations
OpenDissertations är en databas med öppen åtkomst som innehåller både äldre och samtida avhandlingar.

Ovid Emcare
Databas inom områdena klinisk medicin, hälsovård, omvårdnad, farmakologi och folkhälsa.

PEP-Psychoanalytic Electronic Publishing
Databas inom psykoanalys innehållande tidskrifter, böcker och videor.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för PEP , 995 kB..

PQDT Open
Innehåller avhandlingar som är fritt tillgängliga i fulltext på internet, sk. Open Access.

Proquest Publicly Available Content Database
Tvärvetenskaplig fulltextdatabas innehållande vetenskapliga artiklar, dissertations, konferensbidrag och rapporter som är fritt tillgängliga i fultext på internet, sk. Open Access.

PsycINFO
Innehåller referenser till litteratur inom psykologi, logopedi och relaterade ämnesområden.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för PsycInfo , 602 kB..

Psychology and Behavioral Sciences Collection
Fulltextdatabas inom områdena psykologi och beteendevetenskap.

PubMed
Innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden.
Lär dig mer om hur du söker i PubMed , 497 kB..

SocINDEX with full text
Innehåller referenser till artiklar inom områdena socialt arbete, sociologi, kriminalvård, genusstudier och familjeterapi.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för SocIndex , 761 kB..

Sociological abstracts
Innehåller referenser till tidskriftsartiklar, böcker och avhandlingar inom områdena sociologi och beteendevetenskap.

SveMed+
Innehåller referenser till nordiska artiklar inom det medicinska området.

SwePub
Portal som utgör en samlad ingång till svensk vetenskaplig publicering. Hämtar forskningspublikationer från b.la. DiVA.

Uppsök
Söktjänst för examensarbeten och studentarbeten I fulltext från svenska universitet och högskolor.

UR Access
UR Access Innehåller ca 18000 TV- och radioprogram ur Utbildningsradions produktion inom många ämnesområden, t ex medicin och samhällsvetenskap.
Vissa av programmen kräver inloggning för att kunna ses. Högskolans personal loggar in med sitt personalkonto och studenter loggar in med sitt studentkonto.
UR Access fungerar med webbläsarna Edge och Chrome.

Web of Science
Tvärvetenskaplig databas med referenser från vetenskapliga tiskrifter, böcker, rapporter och konferenser.
Lär dig mer om hur du söker i vår sökguide för Web of Science , 947 kB.

Sökguider och filmer

lagar och författningar

JP Infonet 
JP Student Socialnet och Student Sjukvårdsnet
Portal innehållande nyhetsbevakning och en faktabank med lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter, förarbeten, domar och beslut. Här finns också analyser och artiklar skrivna av experter inom respektive ämnesområde.

Kunskapsguiden 
Gemensam författningssamling avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS)

Lagrummet.se 
Den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.   

LVFS 
Läkemedelsverkets föreskrifter - LVFS

Riksdagens dokument & lagar
Svensk författningssamling

Sök i Statens Offentliga Utredningar (SOU) fr o m 1922-
En tjänst från Linköpings universitet.


lexikon och uppslagsverk

Ordböcker via Nationalencyklopedin

Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok 
Översättningar av ord och begrepp inom högskolevärlden

Lexin 
Lexikon på sexton språk. Översätt från svenska till albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska samt turkiska.

Medicinsk ordbok 
Sök bland mer än 10 000 medicinska termer i Sveriges första oberoende medicinska ordbok.

Nationalencyklopedin

Rikstermbanken
Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Rikstermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.

SBUs ordlista
Förklaringar av termer för utvärdering av medicinska och sociala metoder

Socialstyrelsens termbank
Termbanken innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer.

Skandinaviskt onlinelexikon 
Knappa in ett svenskt, norskt eller danskt ord för översättning till sina respektive grannspråk.

Svensk MeSH 
Medicinska sökord på svenska och engelska, med översättningsfunktion.
Se även Sökord för upplevelsebegrepp | Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (ki.se).

Svenska Akademiens ordbok

Synonymordbok

Senast uppdaterad: .

Åtkomster till databaser/
e-tidskrifter när du är utanför HÖGSKOLANS nätverk

Klicka på databasens namn i listan och logga in med dina uppgifter.

Studenter loggar in med sina student-inloggningsuppgifter.

Personal loggar in med samma uppgifter som till sin arbetsdator.

Kontakt

Ersta Sköndal Bräcke högskola
Tel:
08-555 050 00
Frågor om antagning och studier: utbildningsstod@esh.se
Uppdragsutbildningen: uppdrag@esh.se
Biblioteket: biblioteket.ersta@esh.se
biblioteket.skondal@esh.se

Övriga frågor: info@esh.se 

FAKTURAADRESS
Ersta Sköndal Bräcke högskola AB
FE1208-PAA06101 Scancloud
SE-831 90 ÖSTERSUND

E-faktura mejlas till:
esbh@pdf.scancloud.se

Campus Bräcke
Diakonivägen 10A
Box 21062, 418 04 Göteborg   

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal

Webbplatsen

Följ oss på sociala medier

 

Lokala Facebookgrupper på högskolan

Biblioteket 
Kyrkomusikerutbildning
Uppdragsutbildningen

Copyright © 2021 Ersta Sköndal Bräcke högskola. Alla rättigheter reserverade